Staff Details

Deepa Rani (Principal)
M.Sc, B.Ed, MBA

Dhanalakshmi R
MA, B.Ed

Chandrakala B N
MA, B.Ed, R.I.E

Thimmalegowda  
BA, M.P.Ed.

Shubhamangala
(Dance Teacher)
Senior in Dance

Vinay. R (Art & Craft Teacher)
BVA, FA

Geetha. G. V
M.Sc, B.Ed.

N. Pallavi
M.Sc, M.Ed.

Suchitra. G.K
MA, NTT

Meera. B.L
MA, B.Ed.

Vani. D.N
MA, B.Ed.

Bharathi. K
M.Sc, B.Ed. MA, R.I.E

Kalpana Meyyappan
M.Sc, B.Ed.

Latha B S
DCS, BCA

Archana. V Channi
MA, B.Ed.

Rajiv. A (Music Teacher)  
B.com/ Junior in Music

Sunitha. B.N
B.Sc, B.Ed.

Ashwini K H
M.Sc, B.Ed.

Sajna S
MA, B.Ed.

Shubha H M
M.Sc, B.Ed.

Alka Hans
B.Sc, B.Ed.

Deepa U N
B.Sc, M.Ed.

Shubha Srinivasan
BA, B.Ed, NPTT

Heera Ram
MA, B.Ed.

Uma S
MA, B.Ed.

Sharmila J
MA, B.Ed.

Vasudha Harish
BA, B.Ed, R.I.E

Shantha S. Muthathi
B.Sc, B.Ed.

Uma L. V.
B.A, NTT

Madhuri Ramesh Magadum
BE, B.Ed.

Manu K H
MA, B.Ed.

Padmashree
MA, B.Ed.

Chethana Ankola
B.Sc, B.Ed.

Thanuja D
M.Sc, B.Ed.

Roopa S
M.Sc, B.Ed.

Krishnamurthy Bhat
MA, B.Ed.

Prathibha B
M.Sc, B.Ed.

Rashmi
B.com, ECCEd.

Kavitha Prabhu
B.com, B.Ed.

Brunda 
M.Sc, B.Ed.

Savitha S
MSc, B.Ed.

Amisha Kumari
B.A, B.Ed.

Lohith S
M.Sc, B.Ed.

Anupama Pandith K
M.Sc

Varun G S
M.Com , B.Ed.

Deepa Dinesh Shirodkar
M.A, B.Ed, PGDFN

Ramya H R
BBM, B.Ed.

Bhagyashri Kulkarni
Vidwan in Hindi

Vidya Sriram
B.A, NTT

Prince Singh
B.A, B.Ed.